Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Upitnik o endokrinim ljekovima

Objavljeno: 14. siječnja 2022.

Većina žena koje su bolovale od raka dojke nakon akutnog liječenja nastavi uzimati adjuvantnu endokrinu terapiju, odnosno tzv. „hormonsku“ terapiju tijekom 5 do 10 godina. Obzirom da navedena terapija ima određene nuspojave vrlo je važno istražiti kvalitetu života i probleme s kojima se žene na hormonskoj terapiji nose, a još važnije ponuditi im pomoć u vidu farmakoterapijskog savjetovanja. Cilj ovog on-line upitnika je istražiti kako uzimate svoj endokrini lijek, što mislite o lijekovima te kakva Vam je kvaliteta života uz endokrinu terapiju. Sudjelovanje u upitniku je dobrovoljno i anonimno. Istraživanje je odobrilo etičko povjerenstvo Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Rezultati istraživanja koristit će se za izradu doktorskog rada, a možda će biti prezentirani na javnim skupovima (npr. kongresima i simpozijima) te mogu biti publicirani u znanstvenim ili promotivnim časopisima. Prikupljeni podaci prikazat će se isključivo na grupnoj razini.

Kriterij za uključivanje u istraživanje je dijagnoza hormonski ovisnog ranog raka dojke i preporuka liječenja endokrinim lijekom. Za ispunjavanje upitnika potrebno Vam je 15 – 20 minuta.

Osim što je vrlo važno prikupiti podatke kako bismo dobili sliku o liječenju endokrinom terapijom u Hrvatskoj, željela bih Vam skrenuti pozornost da se možete javiti za farmakoterapijsko savjetovanje u Dom zdravlja Zagreb Centar (Farmakoterapijsko savjetovalište) vezano za pitanja o Vašoj terapiji, dodacima prehrani i nuspojavama. Za farmakoterapijsko savjetovanje nam se možete javiti bez obzira na dijagnozu, stadij bolesti ili terapiju.

Link na upitnik

https://www.surveymonkey.com/r/KNSF2BS


Komentari su zatvoreni.