Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Mamografija

PITANJA KOJA SE MOGU POSTAVITI PRILIKOM MAMOGRAFIJE

  1. Ova lista svakako ne uključuje sve, ali može se koristiti kao vodič u pripremi vaše osobne liste pitanja
  2. Je li ustanove u kojima se obavlja mamografije, slijede Europske standarde?
  3. Koliko se godišnje u ovim ustanovama napravi mamografija?
  4. Je li se sve mamografije očitavaju dvostruko (dva radiologa)?
  5. Je li radiolog koji očitava mamografiju ima odgovarajuće iskustvo (2000 i više mamografija po godini)?
  6. Je li se mamografska oprema kontrolira i kalibrira na redovnoj bazi (bar jednom godišnje)?
  7. Koliko dugo se čeka na rezultate mamografije?
  8. Ako rezultati ukazuju na problem, u kojem vremenskom roku ću biti obaviještena?
  9. Postoji li druga pretraga osim mamografije koja je pouzdanija u mojem slučaju (npr. trudnoća, implantati, dob ispod 35)?