Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Hormonska nadmojesna terapija i rak dojke

Hormonska nadomjesna terapija (HNS) je terapija koja se daje ženama za tretiranje simptoma menopauze.

Temeljem dokaza proizašlih iz različitih istraživanja postoji vrlo jasna povezanost između hormonske nadomjesne terapije i rizika od razvoja raka dojke. Nađeno je da žene koje su koristile nadomjesnu terapiju, imaju veći rizik razvoja od raka dojke nego žene koje ju nikad nisu koristile.

Istraživanja upućuju da dužim uzimanjem hormonske nadomjesne terapije, raste i rizik od obolijevanja.

Ženama koje nemaju pozitivnu obiteljsku anamnezu na rak dojke, preporučuje se savjetovanje s liječnikom u pogledu rizika i dobrobiti uzimanja terapije, s ciljem donošenja ispravne odluke.

Hormonska nadomjesna terapija se ne preporučuje ako ste imali rak dojke jer može povećati rizik od ponovnog obolijevanja. Odluke o uzimanju hormonske nadomjesne terapije treba donijeti nakon detaljnog savjetovanja s liječnikom.