Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 29. lipnja 2006. donijela Zaključak o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke. Više o programu saznajte iz brošura Ministrarstva zdravlja i socijalne skrbi:

» Rak dojke
» Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke