Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Deset ciljeva i zadataka Europa Donne

  1. Promovirati širenje i razmjenu činjenica, najnovijih informacija o raku dojke diljem Europe
  2. Promovirati ženinu svjesnost o dojci
  3. Naglasiti potrebu za odgovarajućim organiziranim pregledima i ranim otkrivanjem otkrivanjem raka dojke
  4. Promovirati optimalno liječenje
  5. Osigurati kvalitetnu skrb tokom liječenja i nakon liječenja
  6. Zauzimati se za odgovarajuću obuku zdravstvenih profesionalaca
  7. Znati raspoznati dobru praksu i poticati njen razvoj
  8. Tražiti redovnu procjenu kvalitete medicinske opreme
  9. Osigurati da sve žene u potpunosti razumiju sve predložene mogućnosti tretmana, uključujući i sudjelovanje u kliničkim istraživanjima, te njihovo pravo na drugo mišljenje
  10. Promicati napredovanje u istraživanju raka dojke