Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Tko smo?

EUROPA DONNA – Europska koalicija protiv raka dojke je neovisna, neprofitna organizacija čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja diljem Europe.

EUROPA DONNA HRVATSKE je hrvatski forum za borbu protiv raka dojke, dio je europske koalicije i time krovna udruga za borbu protiv raka dojke u Hrvatskoj. Neovisna je, neprofitna organizacija čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja diljem Europe.

EUROPA DONNA HRVATSKE radi na podizanju svijesti žena o raku dojke, promiče edukaciju, rano otkrivanje, optimalno liječenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, palijativnu skrb kao i na povećanju sredstava za istraživanje same bolesti.

 

POVIJEST EUROPA DONNE

  • 1993. godine na Onkološkom institutu u Milanu, Italija prof. dr. Umberto Veronese osniva Europsku koaliciju EUROPA DONNA s primarnim ciljem da se mobilizira podrška europskim ženama za bolju edukaciju o raku dojke, za odgovarajući sistematski pregled («screening»), optimalno liječenje i skrb te povećavanje fondova za istraživanje raka dojke.

 

  • 1993. godine osnovan je HRVATSKI FORUM PROTIV RAKA DOJKE EUROPA DONNA kao sekcija u sklopu Hrvatske lige protiv raka i članica Europske koalicije EUROPA DONNA s ciljem provođenja dugoročnih programa i projekata vezanih uz edukaciju o prevenciji raka dojke i uspostavi suradnje sa sličnim udrugama, sekcijama i institucijama u Hrvatskoj.

 

  • 05.04.1997. po prvi put se organizira akcija «Dan narcisa» gdje se prodajom cvijeća prikupljaju sredstva za provođenje programa i ciljeva u borbi protiv raka dojke. Cvijet narcisa odabran je kao simbol proljeća, nade i novog života.

 

  • 17.11.1999. održana Osnivačka skupština kojom se HRVATSKI FORUM PROTIV RAKA DOJKE, EUROPA DONNA odvaja od Hrvatske lige protiv raka te postaje samostalna, nestranačka i neprofitabilna humanitarna udruga za borbu protiv raka dojke i promicanje kvalitete liječenja te bolesti.