Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Pitanja za vaše izabrane predstavnike

Designed by Freepik

EUROPA DONNA – Europska koalicija protiv raka dojke obvezala se pomagati europskim ženama da postanu zagovornice u borbi protiv raka dojke u svojim zemljama. Sljedeća pitanja mogu poslužiti kao smjernice za pomoć zastupnicama u njihovu dijalogu sa zakonodavstvom i njihovoj stalnoj kampanji za podizanje svijesti javnosti o ovoj bolesti.

  1. Znate li kolikom broju žena je u našoj regiji/zemlji dijagnosticiran rak dojke svake godine te koji postotak od njih su žive i zdrave nakon pet godina?
  2. Znate li koliko žena u našoj regiji/zemlji kojima je dijagnosticiran rak dojke umire od te bolesti svake godine te je li se ova brojka povećava ili smanjuje?
  3. Koliko se novaca troši na službe vezane uz rak dojke u našoj regiji/zemlji?
  4.  Koliki je postotak proračuna zdravstvene skrbi koji se ciljano upućuje na službe vezane uz rak dojke?
  5.  Postoje li nacionalne smjernice standarda za skrb o raku dojke?
  6. Postoje li specijalizirane klinike za rak dojke u našoj regiji/zemlji? Koliko njih?
  7. Postoji li nacionalni program screening-a (probira)?
  8. Pokriva li nacionalna zdravstvena skrb plaćanje svih vidova liječenja raka dojke, uključujući kemoterapiju i ostale propisane lijekove?
  9. Imaju li sve žene u zemlji jednak pristup kvalitetnom liječenju raka dojke, uključujući screening (probir), dijagnostiku te liječenje bez obzira na regiju, socijalni položaj i primanja?
  10. Postoji li program edukacije javnosti koji podučava sve žene o ovoj bolesti i osigurava da su sve žene upoznate sa samopregledom i prikladnim programima screening-a (probira)?