Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Udruga sv. Margareta za kampanju “Darujmo ružičasti život”

Objavljeno: 12. svibnja 2013.

Udruga žena liječenih od raka dojke Sv. Margareta, i članice Europa Donne, priključile su se kampanji “Darujmo ružičasti život” i prikupljale su donacije za aparat za intraoperativno zračenje. Mjesto radnje: Dubrava kod Vrbovca.


Komentari su zatvoreni.