Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Vježbe za limfedem ruke

Objavljeno: 19. travnja 2018.

Limfedem ruke često se javlja kod žena koje su mastektomirane (ako su operacijom otklonjeni limfni čvorovi). Zračenje pazušnih limfnih čvorova, ali i kemotarapija rizični su čimbenici pojave limfedema. Rizik za razvoj limfedema idividualan je za svaku ženu.
Zato je izuzetno važno znati kako ga pravilno tretirati. Više informacija i korisnih savjeta pročitajte u brošuri.


Komentari su zatvoreni.