Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Joint Action of Cancer Patient Organizations

Objavljeno: 2. srpnja 2018.

Joint Action of Cancer Patient Organizations

U Opatiji, od 27. do 30. lipnja 2018. Koalicija udruga u zdravstvu i udruge okupljene u platformi Onkologija.hr organizirale su drugi „Joint Action of Cancer Patient Organizations” (JACPO) sastanak u zemljama središnje i istočne Europe, okupivši predstavnike onkoloških pacijenata iz dvanaest država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Rumunjska). Glavna je tema ovogodišnjeg sastanka JACPO-a izgradnja kapaciteta onkoloških udruga pacijenata za jednakopravnu suradnju sa stručnim onkološkim društvima, i na nacionalnim i na regionalnoj razini. Opširnije pročitajte na linku.

 


Komentari su zatvoreni.