Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA | Member: EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

Prosigna – prognostički test za tumor dojke

Objavljeno: 10. listopada 2019.

Pacijentice kojima je dijagnosticiran rani stadij tumora dojke koji je hormon receptor pozitivan (HR+) (estrogen receptor pozitivan (ER+), progesteron receptor pozitivan (PR+)) i HER2 negativan (HER2-) uobičajeno se liječe kirurški nakon čega dobivaju adjuvantnu sustavnu endokrinu terapiju sa ili bez adjuvantne radioterapije i kemoterapije.

Testovi koji profiliraju gensku ekspresiju (ili tzv. multigenski prognostički testovi) zajedno uz druge kliničko patološke parametre ( veličina tumora, stupanj zahvaćenosti limfnih čvorova, gradus tumora, HR status, HER2 status, Ki67 status, dob pacijentice, menopauzalni status, opće stanje i želje pacijentice) pomažu prilikom određivanja daljnjeg liječenja i mogu biti korišteni kako bi odredili rizik povratka bolesti (risk of recurrence, ROR).
Ovi testovi daju dodatnu informaciju prilikom određivanja adjuvantne terapije kod tumora dojke u ranom stadiju kako bi se izbjegla nepotrebna kemoterapija kod pacijentica s niskim rizikom povrata bolesti.

Multigenski prognostički testovi postoje već više od deset godina (abecednim redom: EndoPredict, MammaPrint, Oncotype DX i Prosigna) i razvijeni su kako bi odredili rizik povrata bolesti (ROR – risk of recurrence) i dali dodatnu informaciju prilikom određivanja adjuvantne terapije kod tumora dojke u ranom stadiju.
Cijene izrade prognostičkih testova kreću se okvirno od 2500 eura do 4000 eura.

Prognostički testovi za tumor dojke uključeni su u smjernice svjetskih stručnih društava (ASCO, ESMO, NICE, NCCN, St. Gallen, SEOM, AGO).

Sva navedena stručna društva daju preporuku za korištenje prognostičkih testova prilikom odlučivanja terapije kod tumora dojke u ranom stadiju (HR+ i HER2-):
1. U slučajevima s 0 zahvaćenih limfnih čvorova preporuča se korištenje prognostičkih testova kod određivanja daljnjeg liječenja.

  1. U slučajevima kad su zahvaćena 1-3 limfna čvora smjernice stručnih društava se nešto razlikuju no također navode prognostičku vrijednost kod određivanja daljnjeg liječenja.
    3. U slučajevima kad su zahvaćena 4 i više limfna čvora prognostički testovi nisu preporučeni kod određivanja daljnjeg liječenja.

Stručna društva u svojim smjernicama također navode kako se rezultat prognostičkog testa za tumor dojke (nizak, srednji i visok rizik ROR) može zajedno uz druge kliničko patološke rizike i značajke tumora koristiti prilikom odluke o liječenju kemoterapijom: kod pacijentica s visokim rizikom (high ROR) potrebno je uzeti u obzir liječenje kemoterapijom dok kod pacijentica s niskim rizikom (low ROR) kemoterapija nije indicirana.

Prosigna PAM50 prognostički test za tumor dojke predviđen je za pacijentice u premenopauzi i postmenopauzi s tumorom dojke u ranom stupnju koji je dijagnosticiran kao HR+, HER2- i s 0-3 zahvaćena limfna čvora.

Prognostički test se može napraviti nakon operacije i postavljanja dijagnoze, preporuča ga liječnik onkolog prema stručnim smjernicama i u razgovoru s pacijenticom.
Rezultat testa sadrži sljedeće:

  1. rizik povrata bolesti (ROR – risk of recurrence) označen kao niski (low risk), srednji (intermadiate risk) ili visok (high risk).
  2. Postotak rizika povrata bolest (%) – niski rizik (low risk: 10-godišnji povrat bolest manji od 10%), srednji rizik (intermadiate risk, 10-godišnji povrat bolest od 10-20%) ili visok rizik (high risk, 10-godisnji povrat bolest veci od 20%).
  3. Podtip tumora (luminalni A ili luminalni B).

Rezultat prognostičkog testa zajedno s kliničko patološkim parametrima te općim stanjem pacijentice pomaže liječniku onkologu prilikom preporuke i odluke o daljnjem liječenju.

Prema našim saznanjima EndoPredict i Oncotype DX testovi za sada nemaju poveznicu u Hrvatskoj nego pacijentice mogu u vlastitom angažmanu poslati uzorke na testiranje u laboratorije u inozemstvu, dok se Prosigna prognostički test može u Hrvatskoj napraviti preko Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Laboratoriju za molekularnu patologiju Zavoda za patologiju.

Za više informacija o prognostičkim profilnim testovima obratite se svom liječniku onkologu.

U slučaju preporuke Prosigna prognostičkog testa za tumor dojke liječnik onkolog će kontaktirati Laboratorij za molekularnu patologiju i dostaviti kontakt podatke pacijentice i podatke o tumoru dojke potrebne za izradu Prosigna testa.

Nakon zaprimanja parafinske kocke i uplate od strane pacijentice nalaz se očekuje u roku 15 dana i biti će dostavljen na email pacijentice i liječnika onkologa.

Napominjemo kako trenutno  troškovi testiranja ovih prognostičkih testova nisu pokriveni od strane HZZO-a te nije moguće tražiti povrat sredstava od HZZO-a.

U Španjolskoj su prognostički testovi za tumor dojke još od 2015. godine pokriveni nacionalnim zdravstvenim osiguranjem, a uvedeni su osim kao pomoć liječniku onkologu prilikom određivanja terapije i zbog povećanja kvalitete života pacijentica s tumorom dojke u ranom stadiju koji ima točno određene karakteristike (HR+, HER2- i s 0-3 zahvaćena limfna čvora)):
U slučaju kada prognostički test za tumor dojke označi nizak rizik povratka bolesti (low risk of recurrence) i liječnik onkolog preporuči kako nije potrebno liječenje kemoterapijom tada pacijentica ne dobiva kemoterapiju pa izbjegava moguće nuspojave koje mogu biti prisutne uz kemoterapiju.

Rujan 2019.


Komentari su zatvoreni.